Kontrolní činnost - Mimořádná opatření

 Kontrolní činnost 2022

 Kalendářní týden 2022  Mimořádná opatření Izolace/Karantény Celkem Komentář
 1.  2 0 2 Celkem provedeny 2 SZD a 16 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol byly provedeny 2 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (kontrola povinností pohybu a pobytu na pracovišti s ochranou dýchycích cest u zaměstnavatele na Přerovsku a Olomoucku. SZD nebylo zjištěno porušení mimořádného opatření v této oblasti.
 2.  14 1 15 Celkem provedeno 16 SZD a 16 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 14 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. kontrola povinností pohybu a pobytu na pracovišti s ochranou dýchycích cest u zaměstnavatele na Přerovsku a Olomoucku (v jednom případě uložena sankce), s PČR byla provedena v Šumperku kontrola provozovny stravovacích služeb (bez závad) v noční době a dále v denní době bez spolupráce s PČR byly provedeny kontroly stravocacích služeb na Jesenicku, Olomoucku, Přerovsku i Prostějovsku. SZD nebylo zjištěnov porušení mimořádných opatření v této oblasti.
Celkem 16 1 17  

Aktualizováno 17. 1. 2022 15:27 hod.


Kontrolní činnost 2021