Státní zdravotní dozor

Státní zdravotní dozor (SZD)
Prostředek státu k ověřování plnění a k vymáhání povinností osob na úseku ochrany veřejného zdraví

 Kalendářní týden 2022  SZD (mimořádná opatření)  SZD ostatní  SZD celkem Nemoci z povolání
1. 2 0 2 16
2. 14 1 15 16
 3. 37 8 45 22
4. 32 10 42 13
5. 28 7 35 43
6. 34 10 44 54
7. 21 21 42 23
8. 27 28 55 24
9. 29 41 70 18
10. 30 42 72 35
11. 0 63 63 30
12. 2 95 97 31
13. 5 76 81 24
14. 6 73 79 15
15. 5 79 84 16
16. 7 89 96 29
17. 15 89 104 13
18.* 6 108 114 30
19.   91 91 20
20.   124 124 19
21.   97 97 13
22.   65 65 36
23.   101 101 80
24.   81 81 16
25.   66 66 45
26.   53 53 11
27.   25 25 14
28.   66 66 14
29.   64 64 4
30.   54 54 99
31.   45 45  24 
32.   43 43 29
33.   44 44 41
34.   41 41 6
Celkem 300 1900 2200 923

* ukončení SZD - mimořádná opatření

Aktualizováno 27. 8. 2022 15:20 hod.


Kontrolní činnost 2021