Státní zdravotní dozor

Státní zdravotní dozor (SZD)
Prostředek státu k ověřování plnění a k vymáhání povinností osob na úseku ochrany veřejného zdraví

 Kalendářní týden 2022  SZD (mimořádná opatření)  SZD ostatní  SZD celkem Nemoci z povolání
1. 2 0 2 16
2. 14 1 15 16
 3. 37 8 45 22
4. 32 10 42 13
5. 28 7 35 43
6. 34 10 44 54
7. 21 21 42 23
8. 27 28 55 24
9. 29 41 70 18
10. 30 42 72 35
11. 0 63 63 30
12. 2 95 97 31
13. 5 76 81 24
14. 6 73 79 15
15. 5 79 84 16
16. 7 89 96 29
17. 15 89 104 13
18.* 6 108 114 30
19.   91 91 20
20.   124 124 19
21.   97 97 13
22.   65 65 36
23.   101 101 80
Celkem 300 1318 1618 620

* ukončení SZD - mimořádná opatření

Aktualizováno 17. 6. 2022 07:38 hod.


Kontrolní činnost 2021