Podpora zdraví

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ve spolupráci s Olomouckým krajem opět nabízí všem základním a středním školám v Olomouckém kraji zdarma své zdravotně preventivní programy, zaměřené na bezpečný pohlavní život, kouření a alkohol, výživu a zvýšení pohybové aktivity. Podmínky konání se řídí aktuálně platnými opatřeními MZČR.

A4 letak prevence 2022

Video návod na žonglování - odkazy na YouTube: