MORAVSKÉ DNY HYGIENY VÝŽIVY - Prezentace

Čtvrtek 12.5. 2022

Tematický okruh:     Evropské a národní strategie a akční plány s dopadem na bezpečnost potravin      

10:00   20 let obecného potravinového práva a EFSA    
Ing. Jitka Götzová 4)  

10:15   Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030, akční plán
Ing. Petr Beneš 4)

10:30   Akční plán Strategie bezpečnosti potravin a výživa 2030, část Výživa
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 1)

10:45   Evropské strategie k Zelené dohodě - výzvy a rizika pro bezpečnost materiálů pro styk s potravinami           
Ing. Jitka Sosnovcová 1)        

11:00   Cirkulární Česko 2040 Národní strategie k oběhovému hospodářství a její dopady 
MUDr. Magdaléna Zimová, CSc. 1) 

11:15   Náhrada nebezpečných látek z hlediska vlivu na zdraví – zaměřeno na přípravky na ochranu rostlin
MUDr. Miroslava Hornychová, CSc. 1)       

11:30   Aktivity Informačního centra bezpečnosti potravin       
Ing. Ondřej Horák 4) 

 

Tematický okruh:  Výživa a zdraví      

13:00   Problematika soli ve výživě a potravinách - přehled aktivit
RNDr. Irena Řehůřková, Ph. D. 1)

13:15   Vývoj alimentárních nákaz v České republice za posledních 5 let       
MUDr. Michaela Špačková, Ph. D. 1)

13:30   Monitoring dietární expozice: NUTRIMON – přívod minerálních látek v populaci 
Mgr. Marcela Dofková 1)      

13:45   Veřejné zdraví – primordiální prevence, principy chronických zánětů nízkého stupně       
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 1)     

14:00   Hmyz jako potravina a krmivo     
MVDr. Lenka Sedláčková 5)             

14:15   Odpady z veřejného stravování     
MVDr. Lenka Sedláčková 5)             

 

15:00   Pilotní studie výskytu PFAS v pitných vodách   
MUDr. Hana Jeligová1), MUDr. František Kožíšek, CSc. 1), Ing. Lenka Mayerová, Ph. D. 1),
Ing. Filip Kotal, Ph. D. 1), prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph. D. 2), Ing. Darina Dvořáková, Ph. D.2)

15:15   Nutriční značení      
Ing. Martin Štěpánek 4)  

15:30   Novel Foods  
Ing. Alena Světlíková 4)

15:45   Nákazová situace v České republice a Evropě    
MVDr. Katarína Juhásová 5)

 

Pátek 13.5. 2022

Tematický okruh:  Materiály a předměty určené pro styk s potravinami      

9:00     Problematika bambusových a jiných organických vláken přidávaných do plastů pro styk s potravinami           
Ing. Jitka Sosnovcová  1)

9:15     SZD plastových výrobků s přídavkem bambusových vláken a součinnost s Celní správou 
Ing. Pavel Zikl 9)

9:30     Sledování migrace styrénu z potravinářských obalů     
Ing. Kristýna Hanušová, Ph. D. 1), Ing. Jitka Sosnovcová  1)

9:45     Studie přítomnosti kontaminantů z potravinářských obalů v potravinách
Ing. Adam Vavrouš, Ph. D. 1), Ing. Jitka Sosnovcová  1)       

10:00   Výsledky úředních kontrol na základě doporučení EK č. 2019/794 v ČR
Ing. Jitka Sosnovcová  1), Ing. Silvie Slavíková  3)

10:15   Alergeny v potravinářském průmyslu     
Ing. Simona Mrkvicová 6)

10:30   Kontrola internetového prodeje potravin
Mgr. Martin Hedeja 6)

 

Tematický okruh:  Výživa a zdraví dětské populace      

11:15   Projekt "Máme to na talíři a není nám to jedno"         
Mgr. Alexandra Košťálová 1)

11:30   Zkušenosti z okamžitého měření soli v polévkách připravených ve školních jídelnách        
Mgr. Ivana Lukašíková 7)

11:45   Jód a zdraví v Česku          
MUDr. Marie Nejedlá a kolektiv 1)  

12:00   "Jíme zdravě, pestře, hravě"        
Mgr. Dana Strnisková, Ph. D. 8)