Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2015

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 42 56 45 49 59 49 0 5 64 52 32 18
Počet udělených sankcí 2 4 7 5 1 5 0 0 1 1 0 1
Celková hodnota sankcí 1000 3300 6000 3500 5000 2500 0 0 500 500 0 300
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 1 2 3 1 6 0 1 0 0 0 0
Provozní hygiena 1 11 7 8 4 12 0 0 6 5 0 1
Stavebně technický stav 1 12 11 12 13 13 0 0 8 13 6 0
Podmínky skladování potravin 1 5 8 4 7 13 0 0 8 5 1 3
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 3 3 3 2 0 0 1 0 0 0
Sledovatelnost potravin 1 4 1 1 1 4 0 0 2 1 0 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2 3 5 4 4 11 0 1 2 2 1 1
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 3 0 2 5 0 0 0 4 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0