Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2023

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2023     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 44 32                    
Počet udělených sankcí 8                    
Celková hodnota sankcí 10000 7000                     
Počet řešených podnětů - prokázaných 0                    
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1                    

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2023     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 3                    
Provozní hygiena 6                    
Stavebně technický stav 1                    
Podmínky skladování potravin 7                    
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 3                    
Sledovatelnost potravin 5                    
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 4                    
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1                    
Povinnost informovat o alergenech 0