Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2024

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2024     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 61 66  55                   
Počet udělených sankcí 0                  
Celková hodnota sankcí 0 1000  3000                   
Počet řešených podnětů - prokázaných 0                  
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1                  

 

0​

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2024     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0                  
Provozní hygiena 0                  
Stavebně technický stav 0                  
Podmínky skladování potravin 0                  
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0                  
Sledovatelnost potravin 0                  
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0                  
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 0                  
Povinnost informovat o alergenech 0