Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích:

 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
  Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, fax 585 719 245, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov,
  Dvořákova 1800/75, 750 02 Přerov, tel. 581 283 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov,
  Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov, tel. 582 338 501, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk,
  Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, tel. 583 301 500, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Jeseník,
  K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, tel. 584 411 108, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Úřední hodiny pro osobní kontakt:

Pondělí:

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Středa:

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00


 Úřední hodiny podatelny:

Pondělí:

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Úterý:

8:00 - 11:30

12:30 - 15:00

Středa:

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 11:30

12:30 - 15:00

Pátek

8:00 - 11:30

12:30 - 14:00


E-mailová adresa k doručení Vašich žádostí a podnětů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Identifikátor datové schránky: 7zyai4b.

Další možnosti elektronické komunikace nejsou připouštěny.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech čitelných a kompatibilních s MS Office, ve formátech pdf, html, xml. Obrázky ve formátech  jpg, bmp, gif, tiff.

Přehled přenosných nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě: CD-R a CD-RW (700MB) DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW (4,7GB) DVD-R DL, DVD+R DL (8,5GB).

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu (škodlivý kód): datová zpráva, u které bude zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který by mohl způsobit škodu na informačním systému, bude automaticky odstraněna. V takovém případě podatelna odesílatele vyrozumí o přítomnosti škodlivého kódu, případně o zničení doručeného dokumentu, přičemž tento se považuje za nedoručený.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě: pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se tímto způsobem vadu dokumentu odstranit, dokument se nezpracovává. Rovněž se nezpracovává dokument
v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

Způsoby podání: podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.