Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2018

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2018     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 27 24 20 35 25 33 0 0 29 16 16 2
Počet udělených sankcí 3 5 4 4 6 2 0 0 1 3 2 0
Celková hodnota sankcí 2500 3500 8000 7000 8500 1500 0 0 1000 8000 5000 0
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2018     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní hygiena 2 3 3 3 3 2 0 0 0 2 0 0
Stavebně technický stav 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0
Podmínky skladování potravin 1 1 2 1 4 1 0 0 0 1 1 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0
Sledovatelnost potravin 1 3 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0 0 1 3 3 0 0 0 1 1 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0