Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2022

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2022     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 0 1 34 40 48  32             
Počet udělených sankcí 0 0 0 0            
Celková hodnota sankcí 0 0 0 0 3600  2000             
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 0            
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0 0            

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2022     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 0 0            
Provozní hygiena 0 0 0            
Stavebně technický stav 0 0 0            
Podmínky skladování potravin 0 0 0            
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 0 0            
Sledovatelnost potravin 0 0 0            
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0 0 0            
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 0 0 0            
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0