Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2022

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2022     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 0 1 34                  
Počet udělených sankcí 0 0 0                  
Celková hodnota sankcí 0 0 0                  
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0                  
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0                  

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2022     /     měsíc:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 0 0                  
Provozní hygiena 0 0 0                  
Stavebně technický stav 0 0 0                  
Podmínky skladování potravin 0 0 0                  
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 0 0                  
Sledovatelnost potravin 0 0 0                  
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0 0 0                  
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 0 0                  
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0