Podpora zdraví

Předmět činnosti

Krajské hygienické stanici náleží v oblasti zdravotní politiky a podpory zdraví podle § 82, odst. 2, písm. t) a u) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek,
 • iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik,
 • spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu,
 • zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik,
 • zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu 

Činnosti pracoviště podpory zdraví a zdravotní politiky

 • Tvorba, příprava, organizace a lektorování vlastních preventivních programů „Buď HIV negativní, chraň si svůj život“, „Jíme zdravě, pestře, hravě“, „Jsem nezávislý, nekouřím“ a „Zvedni se ze židle“.
 • Tvorba zdravotní politiky v Olomouckém kraji.
 • Zpracování hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a stanovení priorit pro řešení zjištěných problémů.
 • Kontrola a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví.
 • Spolupráce s dalšími subjekty při realizaci celostátních a regionálních programů prevence.
 • Implementace národních strategií ochrany a podpory veřejného zdraví a prevence nemocí při tvorbě zdravotní politiky.
 • Metodická pomoc a spolupráce s vládními i nevládními organizacemi, či dalšími subjekty, v souladu s prioritami v oblasti prevence nemocí, zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za vlastní zdraví.
 • Průběžná realizace aktivit v souladu se Zdravím 2030 (Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030). Zdraví 2030 (MZČR).
 • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem na realizaci projektů podpory zdraví.
 • Realizace evropských výběrových šetření (EHES).
  http://www.ehes.info/
 • Spolupráce na odborných článcích ve vědeckých časopisech (např. Public Health, British Medical Journal aj.)
 • Spolupráce na zahraničních projektech a studiích (Glasgow Centre for Population health, Eurohealthnet Brussels)
  https://www.gcph.co.uk/publications/273_the_aftershock_of_deindustrialisation_phase_two-wcs_and_nord-pas-de-calais?&&aq=Walsh
  https://www.gcph.co.uk/publications/275_the_aftershock_of_deindustrialisation_phase_two-wcs_and_northern_moravia?&&aq=Walsh
  https://health-inequalities.eu/HEALTHEQUITY/EN/projects/equity_action/
 • Zpracovávání oponentských posudků k žádostem o poskytnutí státní dotace MZČR na realizaci projektů podpory zdraví, projektů protidrogové prevence a projektů řešení problematiky HIV/AIDS.
 • Besedy, přednášky a semináře pro vybrané cílové skupiny obyvatelstva.
 • Zpracování intoxikací nelegálními drogami za celý Olomoucký kraj.
 • Členství v pracovních skupinách Magistrátu města Olomouce či Krajského úřadu Olomouckého kraje a z toho vyplývající úkoly.
Více z této kategorie: Kontakty »