Přehled kontrol - Hygiena dětí a mladistvých - 2016

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2016     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 31 32 39 39 29 26 4 0 33 12 5 0
Počet udělených sankcí 1 1 2 0 1 2 0 0 2 1 2 0
Celková hodnota sankcí 2000 500 1000 0 500 1500 0 0 1000 500 16000 0
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2016     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Provozní hygiena 3 2 8 4 1 2 0 0 5 2 0 0
Stavebně technický stav 4 9 10 9 6 3 0 0 5 3 1 0
Podmínky skladování potravin 2 4 3 4 0 1 0 0 7 3 0 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 2 1 0 1 0 0 5 0 0 0
Sledovatelnost potravin 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 1 2 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0