Aktuality

 • Dozor nad stravovacími službami

 • Nácvik mimořádné události – podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci

  Tým zaměstnanců protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci se dne 12. 4. 2023, spolu se složkami integrovaného záchranného systému, aktivně zúčastnil součinnostního výcviku Biohazard týmu Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
  V rámci cvičení bylo na tísňovou linku 155 přijato volání čtyřicetiletého muže, který trpěl klinickými příznaky a před třemi dny se vrátil z Afriky. Epidemiologem bylo vysloveno podezření na vysoce nebezpečnou nákazu a aktivovány složky integrovaného záchranného systému.
  Cílem koordinačně složitého simulovaného zásahu bylo prověřit spolupráci zúčastněných složek – hygieniků, hasičů a záchranářů, a procvičit postupy při mimořádné události s podezřením na výskyt vysoce nebezpečné nákazy a ochránit tak veřejné zdraví.

 • Upozornění KHS na falešné e-maily

  Prostřednictvím sociálních sítí a emailové komunikace se v současné době šíří falešné oznámení obsahující výzvu k mimořádnému vyšetření a preventivní prohlídce osob na tuberkulózu s odkazem na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Olomouc (dále jen „KHS“), podepsané vedoucí oddělení protiepidemického Mgr. Barborou Hanákovou.
  KHS tímto upozorňuje všechny osoby, že se jedná o podvodné oznámení šířené formou emailů a následně sociálních sítí a informace v něm uvedené nejsou poskytnuty ze strany KHS.
  Žádáme všechny osoby, které obdrží tato falešná oznámení, aby je dále nešířily a nereagovaly na ně!

 • Doporučená pravidla prevence respiračních onemocnění pro obecnou populaci

 • Kdo je připraven, není zaskočen!

  Ve čtvrtek 8. 12. 2022 si určení zaměstnanci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS), ověřili své dovednosti správného použití ochranných pracovních prostředků určených pro případ nutnosti provedení epidemiologického šetření při podezření na výskyt vysoce nebezpečné nákazy. Nácvik probíhal pod dohledem specialisty Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Tým KHS je sedmičlenný, složený z odborníků v oblasti epidemiologie. Praktické upevňování znalostí pro situace, se kterými se nesetkáváme denně, považujeme za zcela zásadní.

 • KHS se zapojila do celorepublikové akce Alkohol, drogy a mládež

  Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS) se v termínu 26. 10. - 27. 10. 2022 zúčastnila celostátní kontrolně-preventivní akce Alkohol, drogy a mládež (ADAM).Celá zpráva ZDE.

 • ARI/ILI

 • Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období

 • Evropský antibiotický den a Světový antibiotický den, listopad 2022

  Správné užívání antibiotik je významným tématem
  Více informací ZDE nebo ZDE.

 • Začíná chřipková sezóna

  S nástupem sychravého počasí roste počet lidí trpících respiračními onemocněními. Apelujeme proto na citlivé skupiny obyvatel (starší lidé, chronicky nemocní pacienti, zdravotníci…), aby se nechali včas očkovat proti chřipce.
  Bližší informace o chřipce, symptomech, léčbě a prevenci se dočtete zde.