Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2022

Hygiena výživy
Rok 2022     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 40 64 57 82  98  86             
Počet udělených sankcí 6 4 4 14             
Celková hodnota sankcí 9 000 8000 8 000 29500  8000  30000             
Počet řešených podnětů - prokázaných 1 0 0            
Počet řešených podnětů – neprokázaných 16 16 9            

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2022     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena       1                
Provozní hygiena   1 1            
Stavebně technický stav 1 1 3            
Podmínky skladování potravin                  
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin                  
Sledovatelnost potravin 1   1            
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 1 1 1            
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů                  
Povinnost informovat o alergenech