Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2023

Hygiena výživy
Rok 2023     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 104 110                     
Počet udělených sankcí 17 32                     
Celková hodnota sankcí 27 000 62 000                     
Počet řešených podnětů - prokázaných 0                    
Počet řešených podnětů – neprokázaných 4                    

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2023 / měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1                      
Provozní hygiena 5 13                     
Stavebně technický stav                      
Podmínky skladování potravin 1                    
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 2                    
Sledovatelnost potravin 2 4                    
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2 4                    
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů                        
Povinnost informovat o alergenech