Koupací biotop Paseka

pasekaMapa - Koupací biotop Paseka

Biotop v provozu od zahájení koupací sezony 2017.

Koupací biotop - stavba  ke koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody v lagunách osázených vhodnou litorální vegetací. Zdrojem vody pro koupací biotop je studna a místní vodoteč Teplička. Koupací biotop je členěn na plaveckou a neplaveckou část, vodní plocha je vybavena atrakcemi. V rekonstruovaném areálu bývalého koupaliště jsou návštěvníkům  k dispozici převlékárny, sprchy, WC a občerstvení. Areál biotopu  je zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě (občerstvení, WC). Úklid areálu je prováděn denně správcem - Obec Paseka, 783 97 Paseka 17.

Kontakt : Obec Paseka   585 039 270, Biotop  605 386 611

Kontrola kvality vody

DatumHodnoceníPoznámka
Legenda:
 
voda vhodná ke koupání
vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání
měření nebylo provedeno

 

Rok 2021

26.7. měření nebylo provedeno
22.7. Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
21.7. měření nebylo provedeno

 

Přehled kvality vody v minulých sezónách:

Rok 2020

9.7.14.7.15.7.

Rok 2019

25.6.8.7.22.7.

Rok 2018

12.7.16.7.

Rok 2017

17.7.20.7.