Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2015

Hygiena výživy
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 42 67 99 103 85 102 98 103 112 75 62 65
Počet udělených sankcí 2 4 28 0 23 38 29 21 34 6 10 7
Celková hodnota sankcí 1000 3300 60000 81500 70000 84000 63500 51500 61500 16000 22000 20500
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 3 4 0 2 4 4 0 2 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 3 4 0 5 5 6 5 5 4 2

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 1 9 10 8 7 7 8 10 5 5 4
Provozní hygiena 1 11 6 21 17 21 15 16 12 8 6 4
Stavebně technický stav 1 12 12 10 9 8 9 7 8 5 4 1
Podmínky skladování potravin 1 5 12 17 12 13 11 14 15 9 6 3
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 7 10 11 9 10 9 7 4 2 2
Sledovatelnost potravin 1 4 6 8 10 9 5 6 9 7 5 3
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2 3 15 9 7 5 8 7 6 2 2 3
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 6 5 3 2 7 6 6 1 1 1
Povinnost informovat o alergenech 0 4 0 5 0 0 0 2 1 0 0 0