Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2019

Hygiena výživy
Rok 2019     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 88 86 113 105 119 120 103 118 101 79    
Počet udělených sankcí 30 28 30 25 37 32 24 31 18 16    
Celková hodnota sankcí 39500 64000 79500 71000 79500 85000 60500 52000 82500 47000    
Počet řešených podnětů - prokázaných 3 0 4 0 1 1 2 0 0 4    
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 4 11 4 7 4 0 8 10 0    

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2019     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 5 6 8 8 7 7 5 6 7 5    
Provozní hygiena 6 7 7 6 9 10 7 7 6 5    
Stavebně technický stav 5 4 6 6 6 6 5 4 6 5    
Podmínky skladování potravin 8 5 7 5 8 7 7 7 6 4    
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 6 6 7 6 5 4 5 6 4 3    
Sledovatelnost potravin 3 6 8 9 8 5 6 6 4 3    
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2 3 5 4 5 7 4 6 5 3    
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 4 3 5 2 5 7 4 4 3 1    
Povinnost informovat o alergenech 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0