Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2024

Hygiena výživy
Rok 2024     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 120 122  98 119                 
Počet udělených sankcí 24 30  23  21                 
Celková hodnota sankcí 53500 79500  58500   60000                
Počet řešených podnětů - prokázaných 1 4                
Počet řešených podnětů – neprokázaných 4                

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2024 / měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1                  
Provozní hygiena 6 16                 
Stavebně technický stav 5                
Podmínky skladování potravin                    
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 4                
Sledovatelnost potravin 7                
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2                  
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů                    
Povinnost informovat o alergenech