Protikorupční opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Odpovědný zaměstnanec pověřený pro přijímání a vyřizování oznámení ohledně korupčního nebo podvodného jednání zaměstnanců Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci:

Mgr. Zuzana Švarcová, ředitelka odboru správního, Wolkerova 74/6, Olomouc 779 00, 1. poschodí,
e-mail: zuzana.svarcova@khsolc.cz, telefon 585 719 240