Čtvrtek 12.5. 2022

Tematický okruh:     Evropské a národní strategie a akční plány s dopadem na bezpečnost potravin      

10:00   20 let obecného potravinového práva a EFSA    
Ing. Jitka Götzová 4)  

10:15   Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030, akční plán
Ing. Petr Beneš 4)

10:30   Akční plán Strategie bezpečnosti potravin a výživa 2030, část Výživa
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 1)

10:45   Evropské strategie k Zelené dohodě - výzvy a rizika pro bezpečnost materiálů pro styk s potravinami           
Ing. Jitka Sosnovcová 1)        

11:00   Cirkulární Česko 2040 Národní strategie k oběhovému hospodářství a její dopady 
MUDr. Magdaléna Zimová, CSc. 1) 

11:15   Náhrada nebezpečných látek z hlediska vlivu na zdraví – zaměřeno na přípravky na ochranu rostlin
MUDr. Miroslava Hornychová, CSc. 1)       

11:30   Aktivity Informačního centra bezpečnosti potravin       
Ing. Ondřej Horák 4) 

 

Tematický okruh:  Výživa a zdraví      

13:00   Problematika soli ve výživě a potravinách - přehled aktivit
RNDr. Irena Řehůřková, Ph. D. 1)

13:15   Vývoj alimentárních nákaz v České republice za posledních 5 let       
MUDr. Michaela Špačková, Ph. D. 1)

13:30   Monitoring dietární expozice: NUTRIMON – přívod minerálních látek v populaci 
Mgr. Marcela Dofková 1)      

13:45   Veřejné zdraví – primordiální prevence, principy chronických zánětů nízkého stupně       
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. 1)     

14:00   Hmyz jako potravina a krmivo     
MVDr. Lenka Sedláčková 5)             

14:15   Odpady z veřejného stravování     
MVDr. Lenka Sedláčková 5)             

 

15:00   Pilotní studie výskytu PFAS v pitných vodách   
MUDr. Hana Jeligová1), MUDr. František Kožíšek, CSc. 1), Ing. Lenka Mayerová, Ph.D. 1),
Ing. Filip Kotal, Ph.D. 1), prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 2), Ing. Darina Dvořáková, Ph.D.2)

15:15   Nutriční značení      
Ing. Martin Štěpánek 4)  

15:30   Novel Foods  
Ing. Alena Světlíková 4)

15:45   Nákazová situace v České republice a Evropě    
MVDr. Katarína Juhásová 5)

 

Pátek 13.5. 2022

Tematický okruh:  Materiály a předměty určené pro styk s potravinami      

9:00     Problematika bambusových a jiných organických vláken přidávaných do plastů pro styk s potravinami           
Ing. Jitka Sosnovcová  1)

9:15     SZD plastových výrobků s přídavkem bambusových vláken a součinnost s Celní správou 
Ing. Pavel Zikl 9)

9:30     Sledování migrace styrénu z potravinářských obalů     
Ing. Kristýna Hanušová, Ph. D. 1), Ing. Jitka Sosnovcová  1)

9:45     Studie přítomnosti kontaminantů z potravinářských obalů v potravinách
Ing. Adam Vavrouš, Ph. D. 1), Ing. Jitka Sosnovcová  1)       

10:00   Výsledky úředních kontrol na základě doporučení EK č. 2019/794 v ČR
Ing. Jitka Sosnovcová  1), Ing. Silvie Slavíková  3)

10:15   Alergeny v potravinářském průmyslu     
Ing. Simona Mrkvicová 6)

10:30   Kontrola internetového prodeje potravin
Mgr. Martin Hedeja 6)

 

Tematický okruh:  Výživa a zdraví dětské populace      

11:15   Projekt "Máme to na talíři a není nám to jedno"         
Mgr. Alexandra Košťálová 1)

11:30   Zkušenosti z okamžitého měření soli v polévkách připravených ve školních jídelnách        
Mgr. Ivana Lukašíková 7)

11:45   Jód a zdraví v Česku          
MUDr. Marie Nejedlá a kolektiv 1)  

12:00   "Jíme zdravě, pestře, hravě"        
Mgr. Dana Strnisková, Ph. D. 8)

Kontroly ve stravovacích službách

Datum  počet kontrol_stravovací  služby sankce MO sankce jiné
1.10.2021 9    
2.10.2021 1    
3.10.2021 0    
4.10.2021 4    
5.10.2021 10    
6.10.2021 4    
7.10.2021 10    
8.10.2021 6    
9.10.2021 0    
10.10.2021 0    
11.10.2021 4    
12.10.2021 10    
13.10.2021 1   1/10 000 blok
14.10.2021 4   1/8 000 blok, 1/2 000 blok 
15.10.2021 8 3x200 blok 1/10 000 blok
16.10.2021 0    
17.10.2021 0    
18.10.2021 2    
19.10.2021 9    
20.10.2021 1    
21.10.2021 2    
22.10.2021 5    
23.10.2021 0    
24.10.2021 0    
25.10.2021 1    
26.10.2021 6   1/3000 blok 
27.10.2021 16    
28.10.2021 1    
29.10.2021 2    
30.10.2021 0    
31.10.2021 0    
1.11.2021 2    
2.11.2021 0    
3.11.2021 1   1/3000 - blok
4.11.2021 14    
5.11.2021 0    
6.11.2021 16    
7.11.2021 0    
8.11.2021 1    
9.11.2021 3    
10.11.2021 0    
11.11.2021 0    
12.11.2021 2    

 

 

Karanténní opatření - COVID-19

datum počet izolací počet karantén
1.10.2021 50 136
2.10.2021 30 54
3.10.2021 11 48
4.10.2021 48 88
5.10.2021 45 101
6.10.2021 89 91
7.10.2021 75 147
8.10.2021 47 169
9.10.2021 35 97
10.10.2021 13 95
11.10.2021 102 132
12.10.2021 126 312
13.10.2021 132 379
14.10.2021 148 307
15.10.2021 162 482
16.10.2021 128 288
17.10.2021 48 170
18.10.2021 183 515
19.10.2021 319 472
20.10.2021 243 643
21.10.2021 341 333
22.10.2021 390 711
23.10.2021 256 500
24.10.2021 141 289
25.10.2021 263 370
26.10.2021 566 472
27.10.2021 439 736
28.10.2021 246 275
29.10.2021 253 607
30.10.2021 280 509
31.10.2021 208 319
1.11.2021 620 442
2.11.2021 416 516
3.11.2021 623 878
4.11.2021 653 906
5.11.2021 501 1155
6.11.2021 331 546
7.11.2021 279 507
8.11.2021 574 1090
9.11.2021 781 1180
10.11.2021 624 1772
11.11.2021 568 1066
12.11.2021 587 999
13.11.2021 343 634
14.11.2021 170 579
15.11.2021 164 1168
16.11.2021 86 472

 aktualizováno  16. 11. 2021 14:02 hod.

Strana 1 z 5