Činnost KHS

měsíc
2023

závazná stanoviska,
stanoviska, vyjádření
rozhodnutí
(bez pokut)
státní zdravotní
dozor
podněty
(přijaté)
nemoci z povolání
(šetření)
zdravotně preventivní akce
počet akcí
 zdravotně preventivní akce
počet proškolených
RAPEX*
šetřených výrobků
RASFF*
šetřených výrobků
1. 459 633 224 26 85 0 0 23 0
2. 444 200 345 35 98 5 119 14 0
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  
10.                  
11.                  
12.                  
celkem 903 833 569 61 183 5 119 37 0

* RAPEX
* RASFF


Kontrolní činnost 2022

Kontrolní činnost 2021